Maciej Michalik

Ceny

Maciej Michalik, urodzony w Gdańsku, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Po studiach, w latach 1984 – 2013 pracował w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, w tym w latach 1996 – 2013 jako ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej tego szpitala.Specjalizację z chirurgii uzyskał w 1991 roku, doktorat obronił w 1993 roku w Gdańsku natomiast habilitację uzyskał w 2012 roku w Warszawie.

Od 1 października 2013 powołany na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie i na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego Uniwersytetu.

Twórca Pracowni Endoskopowej Szpitala w Wejherowie w 1987 roku. Od 1989 roku wykonywał operacje naczyniowe a od 1996 do 2006 roku był Konsultantem Wojewódzkim ds. angiologii dla woj.Gdańskiego.

Wykonał jako pierwszy w Polsce operację NOTES – wycięcie pęcherzyka żółciowego oraz jako pierwszy w świecie NOTES – w chirurgicznym leczeniu otyłości.Od 2017 roku V-ce Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Odbył wiele staży zagranicznych. Uczestnik 140 międzynarodowych zjazdów i kongresów.

Autor ponad 80 publikacji w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Autor wielu wykładów w Polsce i Europie oraz Azji.

Twórca warsztatów laparoskopowych w Szpitalu w Wejherowie, w których kształciło się ponad 30% polskich chirurgów.

Specjalizacja